Tachyon Nederland maakt gebruik van cookies.


Met tachyon beschermd tegen 5G

Met tachyon beschermd tegen 5G

5G een kans om te groeien

Om te overleven in een 5G-wereld, moet je een supergeleider van levensenergie worden. Je met tachyon beschermen tegen de 5G-frequenties kan leiden tot een leven vol overvloed, gezondheid en persoonlijke groei.

Het is een gegeven dat we niet aan 5G kunnen ontkomen. Ondanks een stortvloed aan protesten wordt het nieuwe mobiele netwerk wereldwijd uitgerold. Omdat de zendmasten heel precies op de mobiele apparaten kunnen zenden, hebben ze tevens een korter bereik. Er moeten dus veel meer zendmasten worden geplaatst om overal dekking te hebben. Dat betekent dat ongeveer op elke straathoek een zendmast komt te staan. De frequenties die ze verspreiden, werken verstorend op de van nature harmonische energievelden van de mens. Daar kun je allerlei klachten van krijgen, vaak beginnend met moeheid en hoofdpijn.

“The plans to beam highly penetrative 5G milliwave radiation at us from space must surely be one of the greatest follies ever conceived of by mankind. There will be nowhere safe to live.”Quote van Olga Sheean, voormalig WHO medewerker en auteur van “No Safe Place”

In je huis, op je werk, onderweg, op het vliegveld, in de stad, op vakantie. Waar je ook bent of heen gaat; Er zal 5G straling aanwezig zijn.

Er tegen vechten helpt niet. We staan voor een voldongen feit. Je kop in het zand steken en denken dat het geen gevolgen heeft, is ook niet slim. 5G zit aan de bovenkant van het elektromagnetische spectrum, vlak onder infrarood en valt onder milliwaves. Korte golven die – als je er langdurig aan wordt bloot gesteld – je natuurlijke trillingsfrequentie verstoren. Aangezien 5G in de zeer nabije toekomst 24 uur per dag, 7 dagen per week alom aanwezig zal zijn, kan het niet anders of het heeft invloed op ons menselijk energiesysteem.

We leven in een tijd waarin gezond blijven niet langer alleen een kwestie is van gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Een holistische benadering anno 2020 houdt óók in dat je proactieve oplossingen zoekt om de schadelijke gevolgen van het 5G bombardement het hoofd te bieden.

 

Balans en harmonie

Het 5G spectrum biedt draadloze aanbieders ongelofelijk veel frequentie combinaties. Dat vraagt een andere benadering dan die we in het verleden toepasten. Jezelf beschermen met op frequentie gebaseerde blokkers is niet langer afdoende. De enige manier om geen enkel gevolg te ondervinden van de schadelijke milliwaves is je eigen frequentie te allen tijde zó hoog houden dat elke invloed van 5G wordt geneutraliseerd en terug in balans gebracht.
Doordat tachyon absoluut frequentieloos is, maar de poténtie tot elke frequentie en elke levensvorm op aarde bevat en omdat het overal waar chaos is orde schept, is het het enige beschikbare middel op dit moment om 5G afdoende de baas te blijven. Met behulp van getachyoniseerde hulpmiddelen voor thuis en onderweg zorg je er voor dat elke verstoring in je harmonische energieveld terug in balans wordt gebracht.

 

Bescherming en groei

Door het dragen van en leven met getachyoniseerde producten zal je langzaam maar zeker je frequentie en je welzijn blijvend verhogen. Je groeit als mens op alle vlakken, ook spiritueel zul je bijna ongemerkt steeds verder open gaan. Doordat je je trilling verhoogt, ben je van nature al meer beschermd tegen 5G en elke andere vorm van straling. Immers, als je hoger inplugt dan de golflengtes om je heen, kun je er niet door worden aangetast. Je staat er boven. Je krijgt een soort immuniteit. Je wordt een supergeleider van levensenergie. En wie wil dat nou niet? Een open kanaal zijn voor de scheppende kracht van het universum. Je komt letterlijk ‘in the flow’.

 

Gepatenteerde producten

Tachyon Nederland verkoopt de gepatenteerde en op bewezen werking geteste producten van Advanced Tachyon Technologies uit Amerika. De producten hebben geen frequentie, waardoor er niets aan kan blijven kleven. Verstorende energieën worden buiten jouw energieveld gehouden en wanneer er tóch een verstoring is, onttrekken de subtiele organiserende energievelden van jouw lichaam de juiste trillingsfrequentie aan de tachyonen om weer in balans te komen. Een proces wat zich zelf regelt.

Screenshot 2023 08 27 At 15.41.59